۰
برنامه بومی توسعه صنعت فضایی در دستور کار است

تصاویر ماهواره «خیام» ۴ ماه دیگر منتشر می‌شود

تاریخ انتشار
چهارشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۰۷
تصاویر ماهواره «خیام» ۴ ماه دیگر منتشر می‌شود
تصاویر ماهواره «خیام» ۴ ماه دیگر منتشر می‌شود

آی‌تی‌من- علیرضا نعیمی ‌در گفت‌وگوی زنده خبری درباره پرتابماهواره ایرانی خیام، اظهار کرد: ماهواره خیام ساعت ۱۰ و ۲۲دقیقه روز قبل از پایگاه فضایی بایکنور و طی یک فرایندی کهتوسط ماهواره بر انجام شد، بعد از حدود ۱ ساعت از ماهواره برجدا شد و در مدار دایروی ۵۰۰ کیلومتری از سطح زمین قرار گرفت.

مدیر کل بهره برداری و عملیات فضایی سازمان فضایی ایرانافزود: یک و نیم ساعت بعد از پرتاپ، اولین سیگنال داده تله متریاین ماهواره را در مرکز فضایی ماهدشت دریافت کردیم و این برایما خوشحال کننده بود و وضعیت هم بسیار رضایت بخش است ومی‌توانیم بگوییم که ماهواره در وضعیت بسیار مناسبی قرار دارد.

نعیمی‌ادامه داد: ارتباط با ماهواره ۲ بار در روز (۱۰ و ۳۰ دقیقه و۱۲ ظهر) و ۲ بار در شب (۲۲ و ۳۰ دقیقه و ۱۲ بامداد) صورتخواهد گرفت و بخاطر این است که ماهواره به دور زمین در گردشاست و از همه مناطق کره زمین عبور می‌کند و دو بار در روز و دوبار در شب از روی کشور ما عبور می‌کند و ما این امکان را داریم کهاز طریق ایستگاه‌های زمینی در داخل کشور با آن ارتباط داشتهباشیم.

وی با بیان اینکه در این ارتباطات اطلاعات و داده‌های ماهوارهدریافت می‌شود، گفت: این اطلاعات شامل اطلاعات تله‌متری وعملکرد وضعیت ماهواره است؛ برای مثال دمای قسمت‌های مختلفماهواره اعلام می‌شود برای اینکه مطمئن شویم، ماهواره در شرایطمناسبی قرار دارد.

مدیر کل بهره برداری و عملیات فضایی سازمان فضایی ایرانافزود: همچنین ارسال فرمان به ماهواره انجام می‌شود؛فرمان‌هایی که طبق برنامه ریزی انجام شده، لازم است که در ابتدایکار ارسال شود. ماهواره هنوز وارد مرحله کاربردی نشده و فعلاًفرایندهایی باید انجام شود و حدود ۴ ماه طول می‌کشد تا اینفرایند کامل شود تا تصاویر ماهواره را در اختیار مردم قرار دهیم.

• چرا ماهواره خیام توسط روسیه پرتاب شد؟
در همین حال یکی از سوالاتی که درباره این ماهواره مطرح استاین است که چرا ماهواره ایرانی خیام توسط روسیه پرتاب شد؟

خبرگزاری فارس در این خصوص نوشت: ایران در سال گذشته باپرتاب ماهواره کاملا ایرانی «نور 2» با ماهواره‌بر بومی قاصد، درتزریق ماهواره‌های زیر پنجاه کیلوگرم به مدار ۵۰۰ کیلومتری زمینموفق عمل کرد و سپس در گام بعدی تزریق ماهواره‌های تا ۱۰۰کیلوگرم به مدار ۵۰۰ کیلومتری زمین تا انتهای سال جاری هدفگذاری شد تا در ادامه کار، به امکان تزریق ماهواره‌های چندصدکیلوگرمی‌به مدار ۵۰۰ کیلومتری زمین تا پایان دولت سیزدهمبرسیم.

بنابراین تجربه موفق ایران در این باره در زمینه ماهواره‌های زیرپنجاه کیلوگرم به مدار ۵۰۰ کیلومتری زمین بوده است و اکنونماهواره خیام بیش از ۵۰۰ کیلوگرم وزن دارد.

همچنین بنابر اعلام سازمان فضایی ایرانی به دلیل درصد بسیاربالای موفقیت پرتابگر سایوز، پرتاب ماهواره خیام به کشور روسیهواگذار شده است. لازم به ذکر است با توجه به ضریب اطمینانبالای پرتابگر سایوز در پرتاب و در مدارگذاری ماهواره‌ها، بسیاریاز کشورهای صاحب چرخه کامل فناوری فضایی که خود تواناییپرتاب ماهواره را دارند نیز از پرتابگرهای روسی استفاده می‌کنند.

• برنامه بومی توسعه در دستور کار است
در خبر دیگری در همین رابطه اعلام شد، طبق اعلام سازمانفضایی ایران، برنامه بومی توسعه صنعت فضایی کشور با جدیتدر دستور کار دولت سیزدهم است.

در اطلاعیه منتشر شده آمده است: سازمان فضایی ایران به اطلاعمردم ایران و متخصصان کشور می‌رساند که ماهواره خیام یکماهواره سنجش از دور با قابلیت تصویربرداری با دقت یک متراست. جمهوری اسلامی‌ایران هم اکنون توانایی طراحی و ساختماهواره‌های سنجشی با دقت تصویربرداری 5 تا 10 متر را دارد وحوزه فضایی کشور با عزم و اراده بسیار جدی در مسیر رسیدن بهتوانایی ساخت ماهواره‌های سنجشی با دقت‌های بهتر از یک مترقرار دارد و این مسیر با جدیت دنبال می‌شود.

برنامه توسعه حامل‌های ماهواره (پرتابگر) بومی نیز در کشورعزیزمان، با یک برنامه مدون و از پیش تعریف شده و با تکیه برفناوری‌های بومی با جدیت و قوت در دولت سیزدهم در حالپیگیری است. در این راستا، سال گذشته با پرتاب ماهواره تماماًایرانی «نور 2» با ماهواره‌بر بومی قاصد، فناوری کاملاً بومی تزریق ماهواره‌های زیر پنجاه کیلوگرم به مدار 500 کیلومتری زمینامتحان خود را با موفقیت پس داد. به فضل الهی، طبق برنامه‌ریزیصورت گرفته، این مسیر ادامه پیدا خواهد کرد و با همتدانشمندان و متخصصان بخش‌های مختلف کشور، تا انتهای سالجاری توانمندی تزریق ماهواره‌های تا 100 کیلوگرم به مدار 500 کیلومتری زمین تثبیت خواهد شد و این مسیر تا رسیدن فناوریبومی تزریق ماهواره‌های چندصد کیلوگرمی‌تا پایان دولتسیزدهم ادامه پیدا خواهد کرد.

باتوجه به وزن بیش از نیم تنی ماهواره خیام و نیز درصد بسیاربالای موفقیت پرتابگر سایوز، پرتاب این ماهواره به کشور روسیهواگذار شده است. لازم به ذکر است با توجه به ضریب اطمینانبالای پرتابگر سایوز در پرتاب و مدارگذاری ماهواره‌ها، بسیاری ازکشورهای صاحب چرخه کامل فناوری فضایی که خود تواناییپرتاب ماهواره را دارند نیز از پرتابگرهای روسی استفاده می‌کنند.

همانطور که در اطلاعیه‌های قبلی اعلام شد زیرساخت‌های لازمجهت کنترل و بهره‌برداری از این ماهواره در پایگاه‌های فضاییمتعلق به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تعبیه شده است و ازلحظه پرتاب، داده‌های فضایی حاصل از فعالیت این ماهواره تنهادر اختیار جمهوری اسلامی‌ایران قرار دارد.

سایر ویژگی‌ها و موضوعات مربوط به ماهواره خیام دراطلاعیه‌های بعدی سازمان فضایی جمهوری اسلامی‌ایران متعاقبااعلام خواهد شد.
​​​​​​​
مرجع : مهر
کد مطلب : ۲۷۹۴۶۰
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما