۰

استاندارد دستگاه‌‌های ماینینگ از اول مهر اجباری می‌شود

تاریخ انتشار
دوشنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۳۳
استاندارد دستگاه‌‌های ماینینگ از اول مهر اجباری می‌شود
استاندارد دستگاه‌‌های ماینینگ از اول مهر اجباری می‌شود

آی‌تی‌من- انجمن بلاک چین ایران به‌تازگی این موضوع رااطلاع‌رسانی کرده است که از ابتدای مهرماه امسال و مطابق بابرنامه‌ریزی‌های وزارت صمت و سازمان ملی استاندارد، رعایتاستانداردهای مرتبط با دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال برایکلیه مزارع قانونی، تولیدکنندگان و واردکنندگان دستگاه‌هایاستخراج و همچنین مالکان ماینرهای توقیف‌شده در سازمان اموالتملیکی، اجباری خواهد شد.

این استانداردهای جدید که قرار است تا کمتر از دو ماه دیگر بهاجرا گذاشته شوند، می‌توانند محدودیت‌هایی را در زمینه استفادهاز دستگاه‌های استخراجِ با بهره‌وری پایین برای ماینرهای داخلیایجاد کنند. علاوه بر این، ممکن است با شروع مهرماه مزارعاستخراج برای ادامه فعالیت خود به‌صورت قانونی، مجبور بهاعمال تغییراتی در نحوه اتصال خود به شبکه برق کشور شوند؛اما سازمان ملی استاندارد قرار است چگونه این استانداردها را بهاجرا بگذارد و ماینرها، تولیدکنندگان و واردکنندگان دستگاه‌هایاستخراج ارزهای دیجیتال بیشتر نگران اجرایی‌شدن کدام بخش ازاین استانداردهای اجباری هستند؟

برای پاسخ به این سوالات، گفت‌وگویی با علی بابک‌نیا، رییسکارگروه استخراج انجمن بلاک چین ایران داشتیم. بابک‌نیا می‌گویدشروع تنظیم استانداردهای مرتبط با دستگاه‌های ماینر به سال۱۳۹۸ و زمانی باز می‌گردد که دولت دوازدهم استخراج ارزهایدیجیتال را به‌عنوان یک صنعت به رسمیت شناخت و سازمان ملیاستاندارد را موظف کرد تا استانداردهایی را برای دستگاه‌هایاستخراج ارزهای دیجیتال تدوین و ابلاغ کند.

رییس کارگروه استخراج انجمن بلاک چین، در رابطه با چگونگینظارت سازمان استاندارد بر اجرای این دستورالعمل‌های جدیدمی‌گوید: در بخش تولید و واردات دستگاه‌های استخراج، سازمانملی استاندارد طبق رویه خود تعدادی از دستگاه‌های تولید یاوارد‌شده توسط هر شخص یا شرکت را نمونه‌برداری کرده و از نظربهره‌وری انرژی و کیفیت موردبررسی قرار می‌دهد. تفاوت بیندستگاه‌های وارداتی با دستگاه تولید‌شده در داخل کشور اما، ایناست که واردات تمامی‌کالاهای با برچسب انرژی غیر از A و B ممنوع بوده، اما دستگاه‌های تولیدشده در داخل کشور می‌توانندبا برچسب‌های انرژی رده پایین‌تر از A و B (یعنی رده‌های C و D)هم در بازار عرضه شوند.

نگرانی عمده جامعه استخراج کشور اما، استانداردهای مربوط بهتولید و واردات دستگاه‌های ماینر نیست و دغدغه اصلی آنهاچگونگی اجرای این استانداردها برای دستگاه‌های ماینر موجود درمزارع فعال کشور و هزینه‌های سنگینی است که ایندستورالعمل‌های جدید می‌توانند در شرایط کنونی به ماینرهایداخلی تحمیل کنند.

بابک‌نیا در این رابطه گفته است: در حال حاضر تعداد زیادیدستگاه ماینر در مزارع مجاز کشور در حال بهره‌برداری هستند وشرط تمدید مجوز این مزارع، برخورداری دستگاه‌های مستقر درآنها از استانداردهای مرتبط با کیفیت توان و بهره‌وری انرژی است.اکنون خواسته وزارت نیرو و وزارت صمت این است که کلیهدستگاه‌های استخراج مستقر در این مزارع تک‌به‌تک بررسی شوندو برچسب انرژی به آنها الصاق شود؛ یعنی قرار نیست مانند بحثواردات یا تولید، نمونه‌برداری صورت گرفته و برای مثال از هر صددستگاه ماینر، تنها یکی از آنها مورد بررسی قرار گیرد.

رییس کارگروه استخراج انجمن بلاک چین افزود: نگرانی ماینرهایداخلی اکنون این است که این دستگاه‌ها که تعداد زیادی از آنها درهر مزرعه استخراج موجود است، باید چگونه ارزیابی شوند. آیاباید مراکز استخراج تمامی‌دستگاه‌های خود را جمع‌آوری کرده و بهآزمایشگاه‌های سازمان ملی استاندارد منتقل کنند؟ این کار از لحاظفنی شدنی نیست. آیا امکان انجام این بررسی‌ها در محل مزارعاستخراج وجود دارد؟ هزینه انجام آزمایش استاندارد برای هردستگاه چقدر است؟ آیا یک ماینر ایرانی که همین حالا با هزارانچالش مختلف مثل قطعی برق، ریزش قیمت بیت کوین و افزایشسختی شبکه مواجه بوده و تقریباً می‌توان گفت ورشکسته شدهاست، توانایی پرداخت هزینه آزمایشگاه‌های استاندارد را دارد یاخیر؟

بابک‌نیا در رابطه با آخرین وضعیت تأمین برق مزارع استخراجکشور نیز گفته است: متأسفانه وزارت نیرو تأمین برق صنعتاستخراج ارزهای دیجیتال را اولویت آخر خودش قرار داده است واز آنجا که این اختیار به این وزارتخانه داده شده است تا در ایاماوج مصرف از تأمین انرژی این صنعت خودداری کند، هر زمان کهبا کمبود تولید و افزایش مصرف مواجه‌ می‌شود، اول از همه سراغخاموشی صنعت استخراج می‌رود. مدت‌زمان قطعی‌ها متأسفانهبسیار طولانی است، در ایام زمستان هم که وزارت نیرو متعهد شدهبود تا برق ماینرها را بدون مشکل تأمین کند، همچنان شاهد قطعیهستیم و در نهایت این وزارتخانه یک جدول زمان‌بندی تعیین کردهاست که مطابق با آن حتی در فصولی که ماینرها باید قاعدتاً برقرا با هزینه کمتری (قیمت پایه) دریافت کنند، چنین اتفاقینمی‌افتد. یعنی مثلاً زمانی که باید هر کیلووات برق را با قیمتیحدود ۸۰۰ تومان به ماینرها تحویل بدهند، قیمت برق مطابق بااین جدول زمان‌بندی تا ۱٬۵۰۰ تومان و در ادامه ۲٬۰۰۰ تومان همافزایش پیدا می‌کند.

​​​​​​​بابک‌نیا در پایان افزود: در تصمیم‌گیری‌های وزارت نیرو شاهدنوعی انحصار هم هستیم، به نحوی که متقاضیان (مزارعاستخراج) اعلام می‌کنند که حاضر به احداث نیروگاه و تأمین برقخود هستند تا وابستگی‌شان به شبکه سراسری که بسیار گران وناپایدار است، کمتر شود. اما متأسفانه آیین‌نامه‌های وزارت نیرو وندادن مجوز احداث نیروگاه به ماینرها، باعث شده است تا شاهدانحصار و کنترل صددرصدی وزارت نیرو بر تأمین برق صنعتاستخراج کشور باشیم و این به رغم تمام کاستی‌هایی است کهوزارت نیرو در تأمین نیازهای این صنعت دارند.
مرجع : ارز دیجیتال
کد مطلب : ۲۷۹۴۹۷
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما

پربيننده ترين