۰

تصاویر ماهواره خیام در مرحله کالیبراسیون است

تاریخ انتشار
دوشنبه ۲۸ شهريور ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۵۲
تصاویر ماهواره خیام در مرحله کالیبراسیون است
تصاویر ماهواره خیام در مرحله کالیبراسیون است

آی‌تی‌من- حسن سالاریه در تشریح آخرین وضعیت ماهواره خیام گفت: در گام اول تمام زیر سیستم‌های ماهواره خیام تست و تأیید شدندو اکنون زیر سیستم تصویربرداری که مهمترین زیرسیستم استنیز مدتی است که فعال شده و ما هم اکنون در فرایند کالیبراسیوناین زیر سیستم قرار گرفته‌ایم.

به گفته وی معمولاً یک محموله تصویربرداری فضایی وقتی درارتفاع ۵۰۰ کیلومتری زمین قرار می‌گیرد با توجه به اینکهدسترسی مستقیم در آن وجود ندارد باید مورد کالیبراسیون‌هایمتعددی در زمین قرار گیرد.

رییس سازمان فضایی افزود: باید کیفیت عملکرد دوربین به لحاظهندسی چک شود تا بهم خوردگی‌های تصویر چک و اصلاح شودو همچنین باید به لحاظ رنگ و طیف نیز بررسی‌های لازم صورتگیرد.

وی اظهار داشت: هم اکنون این مرحله در حال انجام است و ماتاکنون مشکلی نداشتیم و با سرعت در حال پیش روی هستیم.

سالاریه گفت: تمام انتظاراتی که از ماهواره خیام داشتیم گام بهگام برآورده شده و حتی با توجه به اینکه آماده سازی ماهوارهبرای ارایه تصویر تا یک ماه طول می‌کشد، سریع‌تر از پیش بینیمان تصاویر ماهواره خیام را دریافت کردیم.

رییس سازمان فضایی گفت: کالیبراسیون نیز با سرعت منطقی وخوبی پیش می‌رود و مشکل خاصی در فرایند کالیبراسیونمشاهده نشده است.

وی با تاکید بر اینکه در ماهواره‌های سنجشی معمولاً تا ۶ ماهطول می‌کشد که تمام سنجنده‌ها به اوج کیفیت عملکرد خودشانبرسند، گفت: با توجه به روند مثبت مرحله کالیبراسیون امیدواریمزودتر از زمان برنامه ریزی شده این مرحله نیز به پایان برسد.

سالاریه اظهار داشت: هم اکنون در حال توسعه پلتفرمی‌متناسب باداده‌های ماهواره خیام هستیم تا با بارگزاری داده‌ها و ایجادبسترهای آنلاین دریافت و پردازش تصاویر در این پلتفرم برایمحققین، اساتید و کسب و کارهای بخش خصوصیدسترسی‌هایی بر اساس نیاز ایجاد و در اختیار آنها قرار خواهدگرفت.

وی افزود: همچنین همکاران من در حال تدوین یک برنامه منسجم وراهبردی همه جانبه برای استفاده بهینه و حداکثری و ایجاد ارزشافزوده بر روی این داده‌ها هستند که پس از نهایی شدن اطلاعرسانی خواهد شد.

رییس سازمان فضایی درباره انتشار تصاویر ماهواره خیام بهصورت عمومی‌گفت: به محض تکمیل فرآیند کالیبراسیون و دریافتتصاویر بصورت کاملاً دقیق و کالیبره شده که با تلاشمتخصصان سازمان فضایی این فرآیند در حال انجام است،تصاویر در مرکز داده سازمان فضایی ذخیره و از طریق پرتالمربوطه به نهادهای دولتی و غیر دولتی متقاضی تصاویر طیفرایند مشخصی ارایه می‌شود.

وی گفت: پیش از این نیز نمونه‌هایی از تصاویر دریافتی با حذفبرخی لایه‌های اطلاعاتی با هدف حفظ اصول کامل امنیتی بهصورت عمومی‌در سایت سازمان فضایی ایران قرار گرفته است. لازمبه ذکر است هر تصویر دریافتی از ماهواره حاوی اطلاعاتارزشمندی با توجه به کاربردهای گسترده ماهواره در حوزه‌هایمحیط زیست، کشاورزی، معدن، منابع آبی و …است که در اختیاردادن آن به صورت عمومی‌و بدون رعایت اصول امنیتی به هیچوجه قابل قبول نیست.
 
مرجع : مهر
برچسب ها :
کد مطلب : ۲۷۹۸۰۹
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما

پربيننده ترين