ارسال اين مطلب به دوستان

(( به جای تعدیل نیرو، کارکنان را به مرخصی توافقی بفرستید ))