۰
رییس سازمان امور مالیاتی اعلام کرد:

رونمایی از سامانه پایانه‌های فروشگاهی در تیر ماه

تاریخ انتشار
شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۲۱
رونمایی از سامانه پایانه‌های فروشگاهی در تیر ماه
رونمایی از سامانه پایانه‌های فروشگاهی در تیر ماه

آی‌تی‌من- داوود منظور در پاسخ به سوالی در مورد زمان اجراییشدن پایانه‌های فروشگاهی گفت: سه سامانه مربوط به جمع‌آوریصورت حساب‌های الکترونیکی، عضویت فعالان اقتصادی و تحلیلو پردازش صورت حساب‌های الکترونیکی آماده شده‌اند.

وی افزود: این سامانه‌ها که بخش اصلی پایانه‌های فروشگاهی راتشکیل می‌دهند که تا پایان خرداد ماه تست‌های خود را می‌گذرانندو آماده بهره‌برداری خواهند شد. پیش‌بینی ما این است که در تیرماه و در هفته مالیات بتوانیم از این سامانه رونمایی کنیم و عملافراخوان‌های مربوط به اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی را درتیر ماه اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.

منظور در پاسخ به سوالی در مورد زمانبندی تکمیل تمامیزیرسامانه‌های مربوط به پایانه‌های فروشگاهی گفت: بخش اصلیسامانه همان سه سامانه‌ای است که در حال حاضر آمادهبهره‌برداری می‌شود. آنچه که باقی می‌مانند مربوط به جزئیاتکوچکی است که به اجرای بهتر و دقیق‌تر قانون کمک می‌کند اماشاکله قانون ارزش افزوده و همچنین قانون پایانه‌های فروشگاهیبا همین بخش از سامانه که هم‌اکنون تولید شده قابل اجرا است.

وی در خصوص نگرانی‌هایی که در مورد اجرای با عجله‌ قانونپایانه‌های فروشگاهی بدون در نظر گرفتن الزامات لازم مطرحمی‌شود، گفت: اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی به این دلیل کهابعاد ملی دارد و همه فعالان اقتصادی از خرد و کلان،تولیدکنندگان بزرگ و کوچک، واسطه‌گران و خرده‌فروشان درگیراجرای آن می‌شوند، حساسیت‌هایی دارد.

رییس سازمان امور مالیاتی ادامه داد: در واقع همه فعالاناقتصادی باید عضو سامانه پایانه‌های فروشگاهی شوند و پروندهبه آنها تخصیص پیدا کند. پس از این مرحله، افراد باید درچارچوب استانداردهایی که اعلام می‌کنیم صورت حساب‌هایالکترونیکی تولید، و برای سازمان امور مالیاتی ارسال کنند.

وی با بیان اینکه اجرای پایانه‌های فروشگاهی کار بسیار بزرگیاست، گفت: پیش‌بینی می‌شود که با اجرای سامانه پایانه‌هایفروشگاهی بالغ بر 10 میلیون فعال اقتصادی درگیر آن شوند. درنتیجه اجرای این قانون باید بسیار سنجیده و تحت انضباط انجامشود تا بتوانیم مخاطرات اجتماعی که احتمالا اجرای این قانوندارد را بتوانیم مدیریت کنیم.

معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: یکی از اقداماتی که سازمان امورمالیاتی در حال حاضر انجام می‌دهد، تدوین بستر اجرایی قانونو ترتیباتی است که عمده آنها به ملاحظات اجرایی و اجتماعیاست تا اجرای این قانون منجر به تنشی در جامعه نشود، اختلالیدر کسب و کارها به وجود نیاورد و نارضایتی نیز در مودیانمالیاتی ایجاد نکند،
بنابراین تلاش می‌کنیم تدابیری اتخاذ کنیم که قانون پایانه‌هایفروشگاهی به صورت منعطف و سنجیده اجرا شود تا از هر گونهاختلال و آسیبی که ممکن است به فعالان اقتصادی وارد شود،جلوگیری کنیم. البته برای آنکه این اتفاق رخ دهد، لازم است حمایتهمه بخش‌های مختلف حاکمیت را داشته باشیم. به این معنا کهاین اقدام تنها به سازمان امور مالیاتی برنمی‌گردد.

منظور در مورد الزامات اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی گفت: اجرای این قانون و پذیرش همگانی آن به همکاری همه وزارتخانه‌هابه ویژه وزارت صمت، جهاد کشاورزی، وزارتخانه‌های زیربناییمانند وزارت نیرو، نفت و راه و شهرسازی نیاز دارد. اینوزارتخانه‌ها باید فعالان اقتصادی که در حوزه آنها فعالیت می‌کنندرا در راستای اجرای این قانون هدایت و پشتیبانی کنند، ضمناینکه باید بتوانیم آموزش‌ها لازم را نیز به آنها بدهیم.

وی در ادامه گفت: از سوی دیگر بخش‌های امنیتی و انتظامیکشور باید کمک کنند تا از سو استفاده‌ای که ممکن است برخی ازفضای اجرای قانون داشته باشند، پیشگیری کنیم. لذا ما برای اینکار یک برنامه اجرایی و مجموعه تدابیر مختلف شامل مسایلرسانه‌ای، مسایل مربوط به هماهنگی‌های بین دستگاهی، مدیریتافکار عمومی و نقش دستگاه‌های انتظامی را تدوین کردیم. در حالرایزنی هستیم که تا زمان اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهیبتوانیم فضای لازم را آماده کنیم.
رییس سازمان امور مالیاتی در پاسخ به سوالی در مورد تاثیرمالیات بر عایدی سرمایه در کنار قانون پایانه‌های فروشگاهیگفت: قانون پایانه‌های فروشگاهی تمام فعالیت‌های اقتصادی راتحت پوشش قرار خواهد داد. البته تاکید این قانون بر معاملاتبین بنگاه‌ها (B 2 B ) و معاملات بنگاه‌ها با آحاد مردم (B 2 C )است در نتیجه این موارد در قانون پایانه‌های فروشگاهی پوششداده می‌شود. بخش کوچکی از معاملات باقی می‌ماند که مربوطبه معاملات بین اشخاص(C 2 C) است، مانند زمانی که دو نفرملک یا خودرویی را خرید و فروش می‌کنند.

وی با بیان اینکه این موضوع مربوط به قانون مالیات برعایدیسرمایه است، گفت: در حال حاضر طرح مالیات برعایدی سرمایه تاحد زیادی در مجلس پیشرفت کرده و عملا طرح نمایندگان با کمکسازمان امور مالیاتی نهایی و در کمیسیون اقتصادی مجلسمصوب شده است. هم‌اکنون نیز این طرح در نوبت ورود به صحنمجلس است. در نتیجه سازمان امور مالیاتی پس از اجرای قانونپایانه‌های فروشگاهی باید خود را برای اجرای قانون مالیاتبرعایدی سرمایه آماده کند.

منظور با تاکید بر اینکه نگاه ما به اجرای قانون پایانه‌هایفروشگاهی، نگاه درآمدی نیست، گفت: این قانون ناظر بر ایجادشفافیت اقتصادی است که مهم‌ترین ابزار حکمرانی در اقتصاداست. فارغ از اینکه اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی بهدرآمدهای سازمان امور مالیاتی کمک می‌کند یا خیر، ما باید درراستای عمل به تکلیفات قانونی و در جهت افزایش شفافیتاقتصادی آن را اجرا کنیم.
 
مرجع : تسنیم
کد مطلب : ۲۷۸۸۹۷
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما

پربيننده ترين