۰

کارمندان متخلف رجیستری به هیات تخلفات معرفی می‌شوند

تاریخ انتشار
چهارشنبه ۳۰ شهريور ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۲۷
کارمندان متخلف رجیستری به هیات تخلفات معرفی می‌شوند
کارمندان متخلف رجیستری به هیات تخلفات معرفی می‌شوند

آی‌تی‌من- از جمله مواردی که سبب شده تا قاچاق احتمالی موبایلاز طریق واردات مسافری افزایش پیدا کند، تغییر روند تخصیصارز و ثبت سفارش گوشی‌های بالای 600 دلار و همچنین برخیمدل‌های تلفن همراه  است.

فعالان این حوزه با ممنوعیت واردات مسافری موافق نیستند، درعین حال معتقد هسستند که ساختار باید به گونه‌ای تغییر کند کهدر هیچ بازه‌ای از سال قاچاق موبایل از طریق رویه مسافری بهصرفه نباشد. به دلیل ملاحظات و محدودیت‌های قانونی برایتغییر تعرفه، این امر تاکنون محقق نشده است.

گفتنی است که در حال حاضر برخی روش‌ها از جمله افزایش تعرفهواردات مسافری برای کاهش صرفه اقتصادی این روش و عدم امکانواگذاری مالکیت موبایل در یک بازه زمانی مشخص برای مقابله باقاچاق موبایل از طریق رویه مسافری پیشنهاد شده است اماراهکارهای ساده‌ترین نیز وجود دارد که اگر به مرحله اجرا برسدشاید بتواند از رشد قاچاق از طریق واردات مسافری پیشگیری کند.

• واردات 20 هزار گوشی قاچاق
با در نظر گرفتن اینکه شرط تامین ارز از محل صادرات خود باموضوعاتی مثل رتبه اعتباری بازرگانان و سقف واردات که از قبلتعیین اجرایی شده در تعارض است، به نظر می‌رسد در صورتتداوم اعمال این شرط نباید چشم انداز روشنی از تزریق این سریاز تلفن‌های همراه در بازار داشت.

تداوم همین روند در مورد ثبت سفارش واردات در کنار اخذ حقوقورودی 12 درصدی این مدل‌ها، ‌خود به مشوقی برای افزایش قاچاقموبایل مسافری تبدیل خواهد شد. در سوی دیگر ده‌ها هزار تلفنهمراه از طریق گذرنامه مسافران و به صورت غیرقانونی وارد کشورشده است. شاید بتوان گفت که یکی از دلایل ممنوع اعلام شدنرجیستر کردن گوشی‌های مسافری در زمان اوج سفر به اربعین نیزهمین بوده است.

لازم به ذکر است، یکی از انجمن‌های تخصصی در این حوزه نیزاخیرا اعلام کرده است، سوء استفاده از رویه مسافری منجر بهورود قاچاق بیش از 20 هزار گوشی در پنج ماهه نخست شدهاست.

• معرفی کارمندان متخلف  به هیات تخلفات
باید به این نکته توجه کرد که سودجویان و قاچاقچیان؛ گوشی‌هایموبایلی که هم اکنون ثبت سفارش آنها با محدودیت‌هایی مثلتامین ارز از محل صادرات خود مواجه شده را به صورت ته‌لنجیوارد کشور می‌کنند و در مرحله بعد، از اطلاعات گذرنامه مسافراناستفاده کرده و عملا محموله موبایل خود را رجیستر می‌کنند.

پیگیری‌های انجام شده از دستگاه‌های متولی نشان می‌دهد،دسترسی ویژه‌ در حوزه رجیستری به طور موقت بسته شده واحراز هویت از طریق ثبت احوال به صورت سیستمی‌انجامخواهد شد. همچنین گفته شده حداقل دو نفر از کارمندان یکی ازدستگاههای دولتی نیز به دلیل تخلفاتی که در این حوزه داشته‌اندبه هیئت تخلفات اداری معرفی شدند.

با وجود اقداماتی که به آن اشاره شد، همچنان احتمال استفادهقاچاقچیان از گذرنامه مسافرانی که سفر خارجی داشته‌اند، وجوددارد. هر چند در این روش حقوق ورودی دولت پرداخت می‌شود امااگر با این مساله برخورد نشود ضمن اینکه رقابت نابرابری بینواردکنندگان قانون مدار و قاچاقچیان به وجود خواهد آمد، احتمالدارد تا مشکلات متعدد دیگری نیز در حوزه‌هایی نظیر مالیات وپولشویی ایجاد شود.

از جمله راهکارهایی که برای جلوگیری از این مشکل بیان شده،فراهم کردن امکان ثبت سفارش گوشی‌های بالای 600 دلار است. باتوجه به اینکه چنین راهکاری وجود دارد، می‌توان گفت که امکانپیشگیری از رشد قاچاق در این حوزه نیز وجود دارد. بنابراینضروری است که نهادهای ناظر در این حوزه نسبت به تشدیداقدامات نظارتی خود اقدام کنند.
 
مرجع : تسنیم
کد مطلب : ۲۷۹۸۳۶
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما