دولت الکترونیکی
هزار میلیارد تومان از درآمدهای وزارت فاوا را خرج دولت الکترونیکی کنید
۱۲ آذر ۱۳۹۷ ۱۶:۱۱
ضرب الاجل برای تکمیل بستر دولت الکترونیکی تا پایان امسال
۷ آذر ۱۳۹۷ ۰۵:۰۵
فاتحه برای دفاتر پیشخوان
۸ آبان ۱۳۹۷ ۰۴:۳۴
توافق وزارت فاوا و نیروی انتظامی در حوزه دولت الکترونیکی
۲۳ مهر ۱۳۹۷ ۰۸:۱۱
نخستین محصول سازمان توسعه ای IT در حوزه اینترنت چیزهاست
۱۴ مهر ۱۳۹۷ ۲۲:۲۷
پراکندگی اداری مهم ترین مانع ایجاد دولت الکترونیکی است
۲ مهر ۱۳۹۷ ۰۱:۲۳
استفاده از دولت همراه از مرز یک میلیون گذشت
۱ مهر ۱۳۹۷ ۲۰:۱۴
 
۱۲۳۴