۰

مخالفت شورای نگهبان با انتخابات الکترونیکی پابرجاست

تاریخ انتشار
دوشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۵۰
مخالفت شورای نگهبان با انتخابات الکترونیکی پابرجاست
مخالفت شورای نگهبان با انتخابات الکترونیکی پابرجاست

آی‌تی‌من- در این کارگاه، چهار کارگروه با تخصص‌های نرم‌افزار، شبکهو سخت‌افزار و امنیت متشکل از اداره کل رایانه، اداره کل انتخاباتو کارشناسان منتخب رایانه‌ای دفاتر نظارت استانی در قالبگروه‌های هشت نفره برای نیل به اهداف کارگاه به رقابت پرداخته وگروه‌های برتر معرفی شدند.

در بخش دوم، فرآیند تدوین سند برنامه‌ریزی راهبردی فناوریاطلاعات شورای نگهبان، کمیته تلفیق، متشکل از اعضای منتخبکارگروه‌ها، ادارات کل منتخب شورا و همچنین صادقی مقدم معاوناجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان، با هدف تلفیق،یکپارچه‌سازی و تصمیم‌گیری در خصوص راهبردهای نهایی درروزهای آینده، تشکیل خواهد شد.

قدم نهایی این طرح، تحول تدوین اقدامات‌های عملی برای نیل بهاین اهداف راهبردی در یک دوره چهارساله است.

از ویژگی‌های این دوره می‌توان به مشارکت طیف متنوعکارشناسان، اعم از ادارات کل و استانی اشاره کرد. کارشناسانرایانه‌ای استان‌ها نیز در بخش کارگاه‌های آموزشی، به صورتبرخط، در این دوره علمی‌- آموزشی مشارکت داشتند.

سیامک ره‌پیک قائم مقام دبیر شورای نگهبان طی سخنانی در ایناردوی علمی‌گفت: غایت فعالیت شورای نگهبان انجام یک نظارتمؤثر است و در این فعالیت علمی‌تلاش شود پیشنهادهایی ارایهگردد که بتوانیم این نظارت مؤثر را بهتر و با دقت بیشتر انجامدهیم. در واقع این چتر فناوری اطلاعات با همان نگاه اولویت‌هاباید گسترده شود و این کار لازم و مهم در معنای وسیع فناوریاطلاعات انجام شود.

ره‌پیک اضافه کرد: ناظر وقتی قرار است نظارت انجام دهد، باید ایننظارت منجر به "تولید اعتماد" شود و در واقع، نظارت مؤثر وقتیمی‌تواند جریان پیدا کند که ضمیمه و پیوست آن اعتمادسازیباشد. مثلاً در مورد انتخابات الکترونیک، شورای نگهبان هنوز همبا بعضی بخش‌های پیشنهادی مجریان موافقت نکرده است؛ علتعمده این امر آن است که آن بخش‌ها نه تنها تولید اعتماد نمی‌کنندبلکه ممکن است اعتماد موجود بین مردم را هم دچار خدشه کنند.

وی با بیان اینکه برخی فعالیت‌های شورای نگهبان در حوزهانتخابات قضا و جبران ندارد، گفت: به طور مثال در روز برگزاریانتخابات، اگر وظایف به درستی انجام نشود، نمی‌توان گفت کههفته بعد این وظیفه را انجام خواهیم داد بنابراین وجود دقت،سرعت، امنیت و صحت که از مقدمات ایجاد اعتماد در برگزاریانتخابات است باید مورد توجه قرار گیرد.

هادی طحان‌نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبانپنج‌شنبه (۵ خرداد ۱۴۰۱) طی سخنانی در همایش علمی‌طرحتحول فناوری اطلاعات شورای نگهبان که به همت اداره کل رایانهاین نهاد به مدت ۳ روز در کرج برگزار شد با بیان اینکه حرکتشورای نگهبان در مسیر تحولی است، گفت: از راهبردنویسی تااجرای آن فاصله وجود دارد، اما برخی اقدامات، طلیعه برداشتنگام‌های مؤثر و تحولی را نوید می‌دهد البته باید در انجام کارهایاساسی تا حصول نتیجه ثابت قدم بود و این فاصله‌ها را کوتاهکرد.

وی با بیان اینکه جریان علمی‌به کاربست‌های خیره‌کننده در عرصهعلوم رایانه و داده رسیده که متخصصان داخلی هم در اینخصوص از بهره‌های بالایی دارند و علاوه بر شرکت‌هایخصوصی دانش‌بنیان، نهادهای حاکمیتی و دولتی نیز علاقمند بهاستفاده از علوم نوین مانند هوش مصنوعی در حوزه‌های فعالیتخود هستند، ادامه داد: دغدغه‌هایی میان اعضای شورای نگهباننیز وجود دارد که تا حد امکان از این ظرفیت، برای انجام وظایفاین شورا استفاده شود.

طحان‌نظیف درباره چهار وظیفه اصلی شورای نگهبان یعنیبررسی مصوبات از جهت انطباق با شرع مقدس و قانون اساسی،تفسیر قانون اساسی، پاسخ به شکایات شرعی مردم از مصوباتنهادها که در قالب استعلامات دیوان عدالت اداری به این شوراارسال می‌گردد و همچنین نظارت بر اجرای انتخابات، اظهارداشت: باید در طرح تحول فناوری اطلاعات بررسی شود که چگونهمی‌توان بیش از پیش، فناوری را در انجام این وظایف مهم بهخدمت آورد.

وی در ادامه با ذکر مثال‌هایی در این‌باره، ضمن تأکید بر بهره‌مندیاز این ظرفیت در بررسی مصوبات، اضافه کرد: رویه‌های شوراینگهبان، سرمایه‌های شورا هستند که در یک سیر تاریخی بیش از۴۰ ساله با آمد و شد فق‌ها و حقوقدانان مختلف در شورا شکلگرفته‌اند. برای شورا وحدت رویه و در نظر داشتن سوابق قبلی اعماز مصوبات مشابه قبلی، اصول مورد استناد در اعلام مغایرت ومتن نظرات قبلی اهمیت دارد. تدوین الگوریتم‌های مبتنی بربررسی‌های فقهی و حقوقی، داده‌کاوی نظرات و میراث فق‌ها وحقوقدانان، داده‌کاوی قوانین بودجه و کمک به اصلاح ساختار آن،رصد و تجمیع و تحلیل اطلاعات تخصصی درباره مصوبات وارایه داشبوردهای مبتنی بر داده‌های تصمیم‌گیری، جز مواردیهستند که نیاز داریم در خصوص آن‌ها ساعت‌ها به بحث و بررسیبپردازیم.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه با تاکید بر لزوم استفاده از اینفناوری در حوزه انتخابات، افزود: استفاده از فناوری به تسریعفرآیندهای انتخابات کمک خواهد کرد و باید ابعاد مختلف آن رابررسی کنیم. البته باید به نکته توجه کرد که شورای نگهبان درانتخابات ناظر است نه مجری، اما ناظر باید پابه‌پای مجریانتخابات و البته به صورت مستقل، آمادگی خود برای هر روشبرگزاری انتخابات حفظ کند تا بتواند نظارت دقیق و مؤثری درانتخابات داشته باشد.

وی ضمن بیان تکلیف سیاست‌های کلی انتخابات در این‌باره، باتأکید بر اینکه فرآیند انتخابات باید اطمینان‌آور باشد، اظهار کرد: بر اساس بند ۱۲ سیاست‌های کلی انتخابات، دستگاه‌های مربوطباید تمهیدات لازم بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در جهتحداکثرسازی شفافیت، سرعت و سلامت در اخذ و شمارش آرا واعلام نتایج را فراهم آورند که بارها گفته شده است شورای نگهبانبا انتخابات الکترونیک موافق است مشروط بر اینکه زیرساخت‌هایفنی، امنیتی و بعضاً حقوقی به صورت اطمینان‌بخش وجودداشته باشد و به عنوان نمونه برخی مشکلات مثل اشکالاتی که دردوره اخیر در احراز هویت وجود داشت، تکرار نشود. برای شوراینگهبان حفاظت از آرا تک‌تک مردم مهم است.
​​​​​​​
طحان‌نظیف با بیان اینکه همه نهادهای مرتبط در برگزاریانتخابات در حدود وظایف خود باید مسوولیت‌پذیر باشند، ابرازامیدواری کرد و گفت: به نظر می‌رسد زمان کافی و منطقی برایهمکاری دستگاه‌ها در این خصوص و اخذ تاییدیه‌ها و مجوزهایفنی و … وجود دارد. ما با طرح‌های تحولی در حوزه فناوری کاملاًهمراه و موافقیم و حتی بر اساس سیاست‌های کلی انتخابات خودرا مکلف می‌دانیم، اما باید بایسته‌ها و الزامات آن فراهم گردد.امیدواریم با هوشمندسازی بیش از پیش فرآیندها در این شورا،کمک‌کار و دستیار شورا در انجام وظایف خطیری که بر عهده دارد،باشید و شورای نگهبان از این طریق بتواند وظایف خود را با اتقانبیشتری انجام دهد.
 
 
مرجع : ایلنا
کد مطلب : ۲۷۸۹۲۴
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما