۰
هیات نظارت بر انتخابات نصر تهران به نامه 4 عضو هیات مدیره دوره پنجم پاسخ داد:

به قانون احترام بگذارید!

تاریخ انتشار
شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۴۴
به قانون احترام بگذارید!
به قانون احترام بگذارید!

آی‌تی‌من- چندی پیش، ائتلاف نصر فراگیر به نمایندگی آزاد معروفی، نامه‌ای را خطاب به هیات مدیره دوره پنجم سازمان نصر تهران ارسال و در آن، در خصوص ابهامات موجود در انتخابات هیات مدیره این سازمان درخواست پاسخ کرد.

در پاسخ به آن نامه، دوشنبه گذشته، 4 عضو هیات مدیره پنجم، یعنی رییس، دو نایب رییس و خزانه‌دار نصر تهران، نامه دیگری را منتشر و مواردی را مطرح کردند که روز سه شنبه در فناوران نیز به چاپ رسید.

حالا، هیات نظارت بر انتخابات نصر تهران، نامه‌‌ای را خطاب به آن چهار عضو منتشر کرده و نسخه‌ای از آن را در اختیار روزنامه فناوران گذاشته است.

هیات نظارت بر انتخابات در این نامه، ضمن اشاره به دستورالعمل‌های برگزاری انتخابات و وظایف هیات نظارت بر انتخابات، اعلام کرده که متن و دستور جلسه فراخوان نوبت دوم مجمع عمومی عادی به طورفوق‌العاده‌ای را که هیات مدیره دور ششم سازمان منتشر کرده، به دلیل تضاد منافع، قبول ندارد.

این هیات همچنین تاکید کرده که در جلسه مجمعی که برگزار خواهد شد، موضوع تخلفات در صندوق مشاوران سازمان نصر تهران را نیز به اعضا گزارش خواهد کرد. این در حالی است که در دستور جلسه آگهی فراخوان نوبت دوم مجمع عمومی به طور فوق‌العاده که از سوی هیات مدیره دور ششم سازمان مصوب شده، صرفا تصمیم‌گیری درباره انتخابات شاخه فروشگاه‌ها ذکر شده است.

متن نامه هیات نظارت بر انتخابات هیات مدیره دور ششم سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران به این شرح است:

«در پی انتشار عمومی‌ نامه‌ای تحت عنوان پاسخ به نامه گروهی از کاندیداها توسط چهار عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی استان تهران (مسوول برگزاری انتخابات دوره ششم) مؤرخ 16/10/99 که در آن به جایگاه و وظایف و گزارش هیات نظارت اشاره شده است. از آنجایی که ‌این نامه سهوا یا عمدا اطلاعاتی مغایر با قوانین و گزارش این هیات را به خواننده القا می‌نماید و با توجه به نهایی نشدن نتیجه انتخابات تا برگزاری مجمع عمومی‌ عادی به طورفوق العاده، بر خود لازم می‌داند تا ضمن روشن نمودن این موارد، کلیه مسوولین و دست اندکاران برگزاری انتخابات دوره ششم سازمان را به رعایت اصل شفافیت و احترام به قوانین متذکر گردد.

بند ۱ و ۲و ۶ این نامه تلاش کرده است تا هیات نظارت بر انتخابات را همکارانی منتخب و منتصب هیات مدیره جلوه دهد؛ در صورتی که بر اساس دستورالعمل برگزاری انتخابات مصوبه جلسه ۲۷ شورای مرکزی ساختار این هیات کاملا مستقل بوده و هیات مدیره تنها دارای دو نماینده از هفت نماینده در هیات نظارت می‌باشد؛ لذا این وظیفه هیات نظارت است که بر اقدامات ستاد اجرایی و هیات مدیره در خصوص انتخابات نظارت نماید.

متن دستورالعمل برگزاری انتخابات در خصوص ساختار هیات نظارت
4-1) ساختار
 نظارت بر برگزاری انتخابات به عهده هیات ۷ نفره «نظارت بر انتخابات» است. این هیات متشکل از افراد زیر است:
یک نفر منتخب شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور
دو نفرمنتخب هیات مدیره سازمان
بازرس سازمان (در واقع منتخب مجمع عمومی ‌سالانه)
نماینده حراست سازمان
دو نفر نمایندگان منتخب کاندیداهای واجد شرایط
رئیس ستاد اجرایی انتخابات بدون داشتن حق رای در جلسات هیات نظارت بر انتخابات شرکت می‌کند.
تصمیمات هیات نظارت بر انتخابات با ۴ رای مصوب خواهد شد.
در بند ۱ نامه اشاره شده است: «هیات نظارت منتخب هیات مدیره ابهامی ‌در خصوص شرایط و روال عضویت یکی ازمنتخبین مطرح نموده که با پذیرش نظر هیات، تصمیم گیری در باره ‌این موضوع و پذیرش یا رد انتخاب ۲ عضو شاخه فروشگاهی در مجمع عمومی‌عادی به طور فوق العاده آتی گرفته خواهد شد.»

بر طبق دستورالعمل برگزاری انتخابات؛ هیات مدیره در مقام پذیرش یا رد نظر هیات نظارت نبوده بلکه موظف است بر اساس گزارش و درخواست‌های هیات نظارت اقدام کند و هیات نظارت در جهت انجام وظیفه قانونی تفویض شده از سوی مجمع عمومی‌ سازمان (بند ۷ صورتجلسه مجمع) پس از بررسی شکایات واصله در مورد انتخابات شاخه فروشگاها؛ انتخابات شاخه مذکور را بدون هیچ ابهامی ‌باطل اعلام نموده تا مجمع عمومی عادی به طور‌فوق‌العاده در خصوص ابطال آن تصمیم گیری نهایی نماید.

در بند ۲ نامه آورده شده: «نظر هیات نظارت در خصوص شاخه مشاوران روشن و شفاف و مبنی بر تایید انتخابات است.» در صورتی که هیات نظارت ضمن تایید؛ بدلیل وجود آرای اشخاصی که بدون داشتن حق رای در انتخابات شاخه مشاوران شرکت کرده‌اند و تا زمان اعلام گزارش هیات نظارت (15/9/99) ۳۲ مورد آن توسط دبیرخانه اعلام گردیده بود؛ تصمیم گیری در خصوص این تخلفات را به مجمع عمومی‌ عادی به طور فوق العاده واگذار کرده است.

لازم به توضیح است گزارش به روز شده و کامل این تخلفات به مجمع عمومی عادی به طور ‌فوق‌العاده‌ای که دستور جلسه آن به تایید این هیات رسیده باشد، ارایه داده خواهد شد.

در بند ۶ نامه آورده شده که: «به توصیه مشفقانه هیات نظارت برگزاری مجمع پیش رو توسط مدیریت مستقر انجام خواهد شد.» لازم به تذکر است هیات نظارت با توجه به تفویض اختیار مجمع مورخ 29/8/99 موظف به ادامه فعالیت نظارت و صحه گذاری فرایند تا تعیین تکلیف نهایی انتخابات توسط مجمع عمومی‌ عادی به طورفوق العاده است و همانطور که در گزارش این هیات آمده؛ تاکید می‌نماید مسوولیت برگزاری این مجمع عمومی‌ عادی به طور فوق العاده با هیات مدیره پنجم سازمان می‌باشد و مدیریت مستقر که ظاهرا پدیده جدیدی در سازمان است، هیچگونه مسوولیت و اختیاری در قبال انتخابات ندارد و هر دخالتی توسط کاندیدا‌های دوره ششم در برگزاری این مجمع به علت وجود تضاد منافع؛ تخلفی است که به مجمع عمومی‌ عادی به طور فوق العاده گزارش داده خواهد شد. (مانند ابطال دعوت نوبت دوم مجمع عمومی‌عادی بطور فوق العاده در تاریخ 9/10/99 و دعوت به مجمع دیگری به تاریخ 25/10/99 بدون اطلاع هیات نظارت).

وظایف هیات نظارت انتخابات بر اساس بند 4-2 دستورالعمل برگزاری انتخابات به شرح زیر است:

 نظارت بر تمامی ‌فعالیت‌های مربوط به انتخابات اعم از ثبت نام کاندیداها، احراز صلاحیت کاندیداها، تایید فهرست نهایی کاندیداها، عملکرد ستاد اجرایی انتخابات، صحه گذاری فرآیند و سازوکار رای گیری (اعم از دستی و مکانیزه)، استقرار و سازماندهی محل برگزاری انتخابات، نظارت بر نحوه برگزاری انتخابات، انجام صحیح ضوابط و سایر موارد ذکر شده در این دستورالعمل؛
 تهیه و ارائه گزارش از تخلفات و شکایات احتمالی قبل، حین و بعد از انتخابات؛
 تهیه و ارائه گزارش از نتایج انتخابات؛
 تذکر و اصلاح در صورت مشاهده موارد نقض این دستورالعمل و سایر ضوابط؛
 ارائه گزارش به مجمع و تقاضای تصمیم گیری مجمع در مورد برگزاری انتخابات یا تعویق آن به منظور بررسی اشکال و رفع آن
تبصره ۱: گزارش‌های هیات نظارت قبل از تشکیل مجمع عمومی، به هیات مدیره ارائه می‌شود. هیات مدیره موظف است در مورد اقدامات لازم متناسب با گزارش و درخواست هیات نظارت، به گونه‌ای تصمیم گیری و اقدام کرده که صحت و سلامت برگزاری انتخابات تضمین شود.

تبصره ۲: هیات مدیره موظف است ارائه گزارش هیات نظارت را در دستور کار مجمع قرار دهد، به شکلی که قبل از آغاز اقدامات مربوط به معرفی نامزدها و رای گیری این گزارش به مجمع ارائه شود.
تبصره ۳: گزارش هیات نظارت در مورد نتایج انتخابات به هیات رئیسه مجمع عمومی ‌ارائه می‌شود
در پایان ضمن اعلام پرهیز و دوری این هیات از تقابل و یا تفاهماتی که بین گروهای انتخاباتی در جریان است؛ کلیه کاندیداهای محترم و طرفداران‌شان را دعوت به حفظ آرامش و احترام به قوانین نموده و تاکید می‌نماید این هیات تمامی تلاش خود را از ابتدای آغاز فعالیت تا تعیین تکلیف نتیجه نهایی درجهت صحت و سلامت این انتخابات و برای حفاظت حقوق کاندیداها و رای دهندگان به خرج داده و به‌عنوان نماینده قانونی مجمع عمومی‌ در راستای رسیدگی به شکایات براساس قوانین و بطور شفاف به منظور حصول نتیجه نهایی انتخابات اقدام خواهد کرد.»
 
کد مطلب : ۲۷۵۲۸۹
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما

پربيننده ترين