۰

پیگیری اخبار جعلی با وزارت ارشاد است

تاریخ انتشار
چهارشنبه ۱۷ شهريور ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۲۰
پیگیری اخبار جعلی با وزارت ارشاد است
پیگیری اخبار جعلی با وزارت ارشاد است
آی‌تی‌من- ابوالحسن فیروزآبادی به همراه جمعیاز معاونان و مدیران مرکز ملی فضای مجازی با محمدمهدیاسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دیدار و درباره تحولاتفضای مجازی و تأثیر آن بر حوزه فرهنگ تاکید کرد.
وی در این دیدار با بیان ضرورت پیگیری طرح تحول در وزارتفرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بایدمتناسب با تحولات فضای مجازی در دنیا و بر اساسمأموریت‌های خود نسبت به اجرای طرح تحول در این وزارتخانهاقدام کند و نیاز است تا سایر دستگاه‌ها برای پیشبرد برنامه تحولآن به خصوص سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامهو بودجه حمایت و همراهی لازم را انجام دهند.
فیروزآبادی با بیان تولید و توزیع محتوا در فضای مجازی افزود: بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی کشور مسوولیتبررسی و پیگیری اخبار جعلی بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی است. همچنین این وزارتخانه می‌تواند برای ساماندهیتولید و توزیع محتوا از سوی کاربران غیرحرفه‌ای (UGC) وافزایش کاربر محور شدن این فضا نقش مؤثری ایفا کند.
دبیر شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر ضرورت تقسیم کارحاکمیتی و شفاف سازی مأموریت‌های حوزه‌های فرهنگی ومحتوایی با توجه به تعارض و تداخل مأموریت دستگاه‌هایمشمول در این حوزه افزود: باید در روش‌های ممیزی با توجه بهگسترش عرضه محصولات در فضای مجازی بازنگری شود.
در این دیدار وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز گفت: این وزارتخانهاهتمام جدی برای رفع چالش‌های فرهنگی ناشی از توسعه فضایمجازی در کشور و تقسیم کار دستگاهی متناسب با تحولاتفضای مجازی دارد.
اسماعیلی با تاکید بر اینکه وزارت ارشاد برای تحول ساختارینیازمند پشتیبانی شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی است،افزود: این وزارتخانه آمادگی دارد تا با شورای عالی و مرکز ملیفضای مجازی در حوزه‌های مأموریتی و در جهت منافع نظاممقدس جمهوری اسلامی برای حمایت و دفاع از حقوق کاربران وتولیدکنندگان محتوا همکاری و هماهنگی بیشتر داشته باشد.
وی با بیان اینکه شورای عالی فضای مجازی می‌تواند نقش بسیارمهمی در تقسیم کار تخصصی و حرفه‌ای بین دستگاه‌های دولتی وحاکمیتی در حوزه فرهنگ و محتوا در فضای مجازی ایفا کند،تصریح کرد: با توجه به طراحی و ارایه طرح جامع نظام رسانه‌ایکشور به مجلس شورای اسلامی، آمادگی همکاری در این موضوعبا مرکز ملی فضای مجازی در این وزارتخانه وجود دارد.
کد مطلب : ۲۷۷۱۴۰
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما

پربيننده ترين