۰

سود طرح نسخه الکترونیکی به جیب بیمه‌ها رفت

تاریخ انتشار
دوشنبه ۲۱ شهريور ۱۴۰۱ ساعت ۱۴:۵۴
سود طرح نسخه الکترونیکی به جیب بیمه‌ها رفت
سود طرح نسخه الکترونیکی به جیب بیمه‌ها رفت

آی‌تی‌من- حسین کرم پور با بیان این که نسخهالکترونیکی مانند اکثر طرح‌های مشابه با یک جنجال رسانه‌ای، جوهیجانی و کمترین اقدامات کارشناسی اجرایی شد، اظهار کرد: طرح نسخه نویسی الکترونیکی نباید قبل از آماده‌سازیزیرساخت‌ها و ارتباطات بین سازمان‌های بیمه‌گر اجرایی می‌شد.

وی نبود اینترنت پر سرعت در بسیاری از مناطق کشور را اولینمشکل این طرح عنوان کرد و افزود: حتی در شهرهای بزرگ با نبوداینترنت پرسرعت و قطعی مواجه هستیم و عدم تجمیع سایتسازمان‌های بیمه‌گر برای صدور نسخه و پذیرش آن از سوی مراکزپاراکلینک و داروخانه‌ها از جمله دیگر مشکلات این طرح است.

رییس هیات مدیره نظام پزشکی بندرعباس ادامه داد: سازمانتامین اجتماعی، بیمه سلامت ایرانیان و سازمان بیمه نیروهایمسلح هر کدام سایت جداگانه‌ای برای نسخه نویسی دارند که دراین میان سایت سازمان تامین اجتماعی مشکلات بسیاری دارد؛ لذاوجود سایت‌های متعدد با راهکارها و عملکردهای متفاوت برایهمکاران، بیماران و داروخانه‌ها و... مشکل ایجاد می‌کند.

کرم پور به عدم هماهنگی بین سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلیاشاره کرد و گفت: بیمه‌های تکمیلی همواره از بیماران درخواستنسخه خطی می‌کنند و زمانی که با آن‌ها تشکیل جلسه می‌دهیمعنوان می‌کنند که بیمه‌های پایه مجوز رویت نسخه را به بیمه‌هایتکمیلی نمی‌دهند و بار تمام مشکلات این سیکل معیوب بر عهدههمکاران مطب‌ها و مراکز ارایه‌دهنده خدمات درمانی است.

وی گفت: ورود یکسری شرکت‌های خصوصی و  ارایه نرم افزاربرای نسخه نویسی آنلاین مشکلاتی را به لحاظ حفظ اسرارمحرمانگی بیماران ایجاد کرده است و بعضا مشاهده شده که برایبیمار پیام تبلیغاتی رفته و به سمت پزشک دیگری سوق داده شدهاست.

رییس هیات مدیره نظام پزشکی بندرعباس با بیان این که وجودچنین سیستمی‌حفظ محرمانگی اسرار بیمار را زیر سوال برده وجو بی‌اعتمادی بین پزشک و بیمار ایجاد می‌کند؛ گفت: ادامه اینروند از ورود همکاران به نسخه نویسی الکترونیکی و پوششحداکثری آن جلوگیری می‌کند و با توجه به مشکلات گفته شدهسود حاصل از این طرح به نفع سازمان‌های بیمه‌گر خواهد بود.

وی همچنین به هزینه‌های سرباری این طرح از جمله هزینه‌هایپرینت، تهیه یک سیستم ساده، اینترنت و... که در قانون دیدهنشده؛ پرداخت و افزود: این که تنها به صورت دستوری و با یکفرمان حاکمیتی سعی در اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیکیداشته باشیم عملا امکانپذیر نیست و باید هزینه‌های جانبی اینطرح حتما لحاظ می‌شد.

کرم پور اظهار کرد: با توجه به پایین بودن تعرفه‌ها این طرح از نظراقتصادی قابل توجیه نیست و اگر با کار کارشناسی در ابتدا بهصورت پایلوت اجریی شده و پس از برطرف شدن نواقص پوششسراسری می‌یافت ، قطعا طرح خوبی بود.

به گفته وی چیزی که به عنوان پرونده الکترونیکی قرار بود درکشور اجرایی شود؛ محدود به نسخه الکترونیکی شده که با اینشرایط ناکارآمد بسیاری از همکاران به طرح کاغذی بازگشت کرده واز طرفی امنیت این طرح مشخص نیست و امضای الکترونیکیبطور شفاف در آن دیده نشده و مشکلاتی برای همکاران و مردمایجاد کرده است.

رییس هیات مدیره نظام پزشکی بندرعباس با تاکید بر این که ابتداباید زیرساخت‌های نسخه نویسی الکترونیکی فراهم می‌شد؛ بیانکرد: سیکل معیوبی که در اجرای این طرح مشاهده می‌کنیمسرانجام موجب شکست آن شده و هم اکنون نیز  بسیاری ازبیماران به دلیل مشکلات موجود برای دریافت خسارات خود ازبیمه‌های پایه و تکمیلی اقدامی‌انجام نمی‌دهند که این امر به نفعسازمان‌های بیمه‌گر است.

وی یاد آور شد: طرح نسخه نویسی الکترونیکی ناپخته و پرمشکل است که این امر به دستگاههای اجرایی و سازمان‌هایسیاستگذار و قول‌هایی که عملی نشد باز می‌گردد.
​​​​​​​
 
مرجع : سازمان نظام پزشکی
کد مطلب : ۲۷۹۷۶۶
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما

پربيننده ترين